Syndyk sprzeda udział w nieruchomości

Syndyk  Wiesławy Adamczyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki :


1. udział 42/250 w lesie o powierzchni 1,25 ha dla którego prowadzona jest Księga wieczysta o nr LU1O/00010089/4, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Katarzynę Próchnicką wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi 12 096 zł. ,a co za tym idzie udział upadłej wynosi 6 048 zł. 


2. udział 70/564 w lesie o powierzchni 2,82 ha dla którego prowadzona jest Księga wieczysta o nr LU1O/00036781/3, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Katarzynę Próchnicką wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi 20 160 zł. ,a co za tym idzie udział upadłej wynosi 10 080 zł. 


Za cenę nie niższa niż wartości oszacowania udziału Upadłej.


Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta za zakup nieruchomości nr ….” pod adresem :


Biuro Syndyka, ul. Nałęczowska 76,


20-831 Lublin, w terminie 31 marca  2023 r.


do godz. 13.30 ( liczy się data wpływu do biura syndyka) .  


Szczegóły oferty pod numerem telefonu


798 791 056. 

Kategoria ogłoszenia : Sprzedam

Cena : 16128.00 PLN
Miasto : Lublin
Adres : Ul. Nałęczowska 76
Dodał : Milena
Oceń ogłoszenie
Wyniki 0 ocen